Kalite bilincini taşıyan yönetim anlayışı ile güvenilir ve doğru hizmet vermek,
Ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılarak ürün doğruluğunu kontrol altında tutmak,
Müşterilerden gelen istek, beklenti ve ihtiyaçların dikkate alınarak kalite sisteminin etkinliğini sürekli geliştirip yeni aksiyon planları oluşturmak,
Sürekli eğitim ve geliştirme çalışmaları yapmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamaya koymak,
Kalite Yönetim Sisteminin uygulamasını bütün personelin öğrenmesini, uygulamasını ve sürekli iyileştirmenin olmasını sağlamak,
Sürekli iyileştirme ve geliştirmenin gerekliliği içerisinde insana ve çevreye saygılı olmak, kaynakların en uygun kullanılmasını sağlamak,
Ulusal veya uluslararası  birimlerine bağlı bir izlenebilirlik sağlayarak ürünlerimizin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak,
Rakibimiz olan diğer kurum ve kuruluşların haklarına saygılı olarak, her zaman bir adım daha ileriye giderek ilgili olduğumuz konuda öncülük ederek işbirliği  sağlamak

 

 

 

Copyrights ©2014: Çağdaş 06 Sağlık Hizmetleri. Tüm Hakları Saklıdır.     |     Tasarım Areta   |   Yazılım Akılx